2018 VT Slut Dagligan tors, A-kval tors


Plac

Lag

Tot

CO

5/4

12/4

19/4

26/4

3/5

17/5

24/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Passaringa 164   25 16 25 25 25 25 23                                  
2 No Trump 117   11 14 9 25 25 17 16                                  
3 Amarone 116   3 25 17 17 23 17 14                                  
--- --------------------- ---                                                  
4 Ollén 111   24 12 13 2 23 13 24                                  
5 Hoppla 104   6 25 12 18 3 24 16                                  
6 Lars Gatenfelt 94   10 10 21 12 21 13 7                                  
7 Bridgekryssarna 92   19 20 18 25 7 1 2                                  
8 Oktaven 80   20 3 16 13 5 17 6                                  
9 Tibast 80   14 18 14 5 9 6 14                                  
10 Sju Ess 73   16 2 5 5 7 13 25                                  
De tre främsta går till A. Övriga till B. Höstterminen börjar den 16 augusti
 
 

Spelschema


Nr

Lag5/4

12/4

19/4

26/4

3/5

17/5

24/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 No Trump     10 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6                          
2 Lars Gatenfelt     9 10 1 3 4 5 6 7 8 9 10                          
3 Hoppla     8 9 10 2 1 4 5 6 7 8 9                          
4 Tibast     7 8 9 10 2 3 1 5 6 7 8                          
5 Amarone     6 7 8 9 10 2 3 4 1 6 7                          
6 Passaringa     5 1 7 8 9 10 2 3 4 5 1                          
7 Sju Ess     4 5 6 1 8 9 10 2 3 4 5                          
8 Ollén     3 4 5 6 7 1 9 10 2 3 4                          
9 Oktaven     2 3 4 5 6 7 8 1 10 2 3                          
10 Bridgekryssarna     1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2                          
De tre främsta går till A. Övriga till B. Höstterminen börjar den 16 augusti
 
 
Laguppställningar

No Trump
Rune Bohlin (kapten), rune.bohlin@telia.com
Ulla Bohlin
Bengt Karpe
Eva Lund
Lars-Göran Lund
Per Molin
Gill Norberg
Viviann Rosenlund
Skicka e-post till alla spelare i laget

Lars Gatenfelt
Lars Gatenfelt (kapten), 08-545 520 12 (h), lars.gatenfelt@gmail.com
Catharina Allard
Henrik Almkvist
Gustaf Bråkenhielm
Robert Hellsten
Katarina Leijonhufvud
Robert Nordqvist
Pia Rydbeck
Johan Stenberg
Ulla Söderlind
Skicka e-post till alla spelare i laget

Hoppla
Annika Hertzberg (kapten), 0700-920315 (h), annika.hertzberg@gmail.com
Solveig Engdahl
Margareta Eriksson
Jan-Erik Grindborg
Kerstin Gråberg
Boel Helsing
Ulla Kullenberg
Lisbeth Kvarby
Karin Lagerkvist
Ann-Cathrin Svensson
Skicka e-post till alla spelare i laget

Tibast
Kerstin Ström (kapten), kerstin.strom1@gmail.com
Andrew Carlson
Ulf Gran
Björn Hellerström
Kerstin Klintberg
Ann Kristin Oreland
Berndt Kvist
Eva Larsson
Lars Lindblom
Ove Mattson
Anita Sjöstedt
Skicka e-post till alla spelare i laget

Amarone
Anki Westlund (kapten), ankiwestlund@gmail.com
Inga-Lill Franzén
Rolf Jällgård
Ulla Ljungdahl
Claes Olsson
Kjell Pettersson
Roland Rosenqvist
Skicka e-post till alla spelare i laget

Passaringa
P-G Norlin (kapten), 08-6463150 (h), pgnorlin@telia.com
Eva Benckert
Seymour Eriksson
Thomas Kvist
Anders Spjuth
Nils-Erik Strömberg
Christer Thunvik
Skicka e-post till alla spelare i laget

Sju Ess
Monica Dahlin (kapten), 08-661 45 91 (h), moni.dah55@gmail.com
Leif Anderberg
Kristina Dannewitz
Kristina Johansson
Ingrid Lundberg
Eva Manhage
Eva Måre
Barbro Wiberg
Skicka e-post till alla spelare i laget

Ollén
Lena Norberg (kapten), 08-645 17 75 (h), lenanorberg@telia.com
Eva Backhammar
Inger Karlsson
Kerstin Olare
Ulla Ollén
Bo Petersson
Charlotte von Segebaden
Mayvi Svenonius
Ann Waldna
Skicka e-post till alla spelare i laget

Oktaven
Marie-Louise Andersson (kapten), 08-667 62 11 (h), 08-401 97 20 (a), ejml.andersson@hotmail.com
Ulla Edlund
Birgit Hansson
Kerstin Pyk
Gunilla Rosell
Ulla Sjöwall
Kerstin Svensson
Britta Waller
Skicka e-post till alla spelare i laget

Bridgekryssarna
Gunnel Anderzon (kapten), 0735 - 26 59 30 (h), anderzongunnel@gmail.com
Yvonne Dyrefors
Kjell Eriksson
Maud Fredholm
Agneta Kraft
Gunnar Kraft
Gunnar Nordmark
Lisbeth Solberg
Carin Stenberg
Christer Öhrbom
Skicka e-post till alla spelare i laget

Skicka e-post till alla kaptener i serien