2017 HT Slut Dagligan torsdag, B-kvar tors


Plac

Lag

Tot

CO

2/11

9/11

16/11

23/11

30/11

7/12

14/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ryska Posten 131   13 24 25 5 14 25 25                                  
2 Capella 130   21 25 14 17 25 18 10                                  
3 Vinghästen 2 129   25 8 24 24 9 19 20                                  
4 Titta vi flyger 110   22 16 9 16 20 12 15                                  
5 Jokrarna 104   21 20 16 6 21 18 2                                  
6 Kortoxarna 98   17 4 21 15 10 16 15                                  
7 4par 91   5 18 14 24 4 11 15                                  
8 Avanti 87   8 6 9 13 20 6 25                                  
9 4G 63   1 14 4 15 10 12 7                                  
10 Trelagsmöte 1 0                                                  
  Trelagsmöte 2 0                                                  
  Trelagsmöte 3 0                                                  
Alla kvar i B. Vårterminen börjar den 11 januari.
 
 

Spelschema


Nr

Lag2/11

9/11

16/11

23/11

30/11

7/12

14/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Capella     12 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6                          
2 Jokrarna     11 12 1 3 4 5 6 7 8 9 10                          
3 4par     10 11 12 2 1 4 5 6 11 8 9                          
4 Vinghästen 2     9 10 11 12 2 3 1 5 6 7 11                          
5 Titta vi flyger     8 9 10 11 12 2 3 4 1 10 7                          
6 Ryska Posten     7 8 9 10 11 12 2 3 4 12 1                          
7 Kortoxarna     6 1 8 9 10 11 12 2 10 4 5                          
8 Avanti     5 6 7 1 9 10 11 12 2 3 12                          
9 4G     4 5 6 7 8 1 10 11 12 2 3                          
10 Trelagsmöte 1     3 4 5 6 7 8 9 1 7 5 2                          
11 Trelagsmöte 2     2 3 4 5 6 7 8 9 3 1 4                          
12 Trelagsmöte 3     1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 8                          
Alla kvar i B. Vårterminen börjar den 11 januari.
 
 
Laguppställningar

Capella
Ilona Björk Bovin (kapten), ilona.bovin@telia.com
Christine Claesson
Ulla-Britt Edlund Dijkstra
Marita Fransén
Eva Geijer
Madeleine Geijer Edgren
Helena Nilsson
Kerstin Rehnman
Ingrid Söderholm
Skicka e-post till alla spelare i laget

Jokrarna
Margareta Edholm (kapten), 08-790 50 56 (h), marga.edholm@gmail.com
Margareta Carlsson Lindahl
Anita Ericsson
Gunnel Gustafsson
Berit Quennerstedt
Kerstin Rehn
Anki Rosander
Inger Spängs
Gertrud Tsujita
Birgitta Warholm
Skicka e-post till alla spelare i laget

4par
Göran Ryegård (kapten), 0853256270@telia.com
Myra Beckman
Rolf Borg
Lars-Göran Eriksson
Gunnar Holmberg
Walter Kegö
Bo Samuelsson
Ingvar Wiström
Skicka e-post till alla spelare i laget

Vinghästen 2
Birgitta Dahlén (kapten), birgitta.dahlen@telia.com
Ulla Bergnäs
Görel Bråkenheim
Ingrid Espmark
Ingar Högberg
Ewa Menckel
Margareta Rydén
Kerstin Svensson
Ulla Wennborg
Skicka e-post till alla spelare i laget

Titta vi flyger
Elisabeth Bygren (kapten), 073-7762974 (h), elisabeth.bygren@gmail.com
Erene Bergman
Sture Ericsson
Susanne Fridell
Birgitta von Homeyer
Owe Kördel
Anita Nygren
Anders Tönne
Skicka e-post till alla spelare i laget

Ryska Posten
Helene Lillienwall (kapten), 08-570 249 05 (h), hlillienwall@gmail.com
Bertil K.W Enehult
Torgeir Fjelde
Åke Färnlöf
Eva Janson
Elisabet Lennbom
Lennart Lundström
Lars Malmsjö
Lottie Neunmüller
Skicka e-post till alla spelare i laget

Kortoxarna
Marie-Anne Olsson (kapten), 08-712 02 80 (h), ma@maolsson.se
Ann BredemanJonsson
Per Christoffersson
Karin Ekhammar
Björn Jonsson
Lars Kronvall
Gunnel Levander
Bernt Lundberg
Ann Molander
Eva Molander Mellin
Caisa Wiezell
Skicka e-post till alla spelare i laget

Avanti
Birgitta Rittner (kapten), 0856020438 (h), 086996481 (a), birgitta.rittner@gmail.com
Bengt Björnestam
Berit Björnestam
Helene Dahlgren
Carl Linton
Agneta Lundvall
Margareth Melin
Helena Nyman
Susanne Qviberg
Anna Carin Åkerholm
Skicka e-post till alla spelare i laget

4G
Gerd Svanström (kapten), gerdsvan@gmail.com
Tomas Aurell
Marianne Dieden
Ingrid Frey
Gudrun Langeby
Camilla Lindén
Gun-Britt Persson
Gunilla Sandström
Inga Weiler
Skicka e-post till alla spelare i laget

Trelagsmöte 1
Ola Weinberg (kapten), 070-535 98 28 (h), ola.weinberg@gmail.com
Skicka e-post till alla spelare i laget

Trelagsmöte 2
Ola Weinberg (kapten), 070-535 98 28 (h), ola.weinberg@gmail.com
Skicka e-post till alla spelare i laget

Trelagsmöte 3
Ola Weinberg (kapten), 070-535 98 28 (h), ola.weinberg@gmail.com
Skicka e-post till alla spelare i laget

Skicka e-post till alla kaptener i serien