Vi finns på Kronobergsgatan 12, telefon 08-650 97 79

SÖNDAGSBAROMETER X 2
Varje söndag startar en eftermiddagsbarometer 14.30 på 24 brickor.
Den som önskar hinner även spela kvällsbarometern 18.00 på 27 brickor.