Styrelsen

Fotograf: Lars OA Hedlund

 

Mårten Gustawsson, Ordförande

Åsa Gindin,
Kassör

Kristin Nedlich, Tävlingsansvarig

Rolf Molin, Utbildningsansvarig

Ann-Britt Carlén,
Sekreterare

Yvonne Flodqvist, Medlemsansvarig

Börje Primér, Lokalansvarig

Caroline Tesch, Säkerhetsansvarig

Gunnar Andersson, Avtalsansvarig

Erika Rodin, Junioransvarig

Johan Wahlberg, IT & PR-ansvarig

Birgitta Nilsson, Förvaltningsrevisor