2019 VT Grund Dagligan torsdag, B tors


Plac

Lag

Tot

CO

10/1

17/1

24/1

31/1

7/2

14/2

21/2

28/2

7/3

14/3

21/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Pirayorna 25   25                                              
2 Capella 21   21                                              
3 Hoffsten 19   19                                              
  Playtime 19   19                                              
5 Bridgevännerna 16   16                                              
  Hjärngänget 16   16                                              
--- --------------------- ---                                                  
7 Wikström 14   14                                              
  Slamsugarna torsdag 14   14                                              
9 Tibast 11   11                                              
  Jokrarna 11   11                                              
11 Jamaica 9   9                                              
12 Vinghästen 2 4   4                                              
De sex främsta går till A-kval, övriga till B-kval. Slutspelet börjar den 28 mars.
 
 

Spelschema


Nr

Lag10/1

17/1

24/1

31/1

7/2

14/2

21/2

28/2

7/3

14/3

21/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Capella     12 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6                          
2 Tibast     11 12 1 3 4 5 6 7 8 9 10                          
3 Hoffsten     10 11 12 2 1 4 5 6 7 8 9                          
4 Bridgevännerna     9 10 11 12 2 3 1 5 6 7 8                          
5 Pirayorna     8 9 10 11 12 2 3 4 1 6 7                          
6 Wikström     7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 1                          
7 Hjärngänget     6 1 8 9 10 11 12 2 3 4 5                          
8 Vinghästen 2     5 6 7 1 9 10 11 12 2 3 4                          
9 Slamsugarna torsdag     4 5 6 7 8 1 10 11 12 2 3                          
10 Jokrarna     3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 2                          
11 Playtime     2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12                          
12 Jamaica     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                          
De sex främsta går till A-kval, övriga till B-kval. Slutspelet börjar den 28 mars.
 
 
Laguppställningar

Capella
Ilona Björk Bovin (kapten), ilona.bovin@telia.com
Christine Claesson
Ulla-Britt Edlund Dijkstra
Marita Fransén
Eva Geijer
Madeleine Geijer Edgren
Helena Nilsson
Inger Nygren
Kerstin Rehnman
Monica Schött
Ingrid Söderholm
Skicka e-post till alla spelare i laget

Tibast
Kerstin Ström (kapten), kerstin.strom1@gmail.com
Andrew Carlson
Ulf Gran
Björn Hellerström
Kerstin Klintberg
Ann Kristin Oreland
Berndt Kvist
Eva Larsson
Ove Mattson
Gunvor Sahlqvist
Anita Sjöstedt
Skicka e-post till alla spelare i laget

Hoffsten
Olle Magnuson (kapten), 08/6519155 (h), olleeva@hotmail.com
Leif Ahl
Agneta Erikson
Agneta Fhurong
Henry Grufman
Eva Hoffsten
Milly Holmgren
Ann-Helen Lundqvist
Per Lundqvist
Gunilla Sjöberg Österberg
Skicka e-post till alla spelare i laget

Bridgevännerna
Thomas Fischerström (kapten), thomas.fischerstrom@telia.com
Tomas Adler
Ylva Bohman
Birthe Ehrling
Viveca Ekelund
Görel Hamilton
Dan Johansson
Marita Ragneborn
Eva Stångberg
Skicka e-post till alla spelare i laget

Pirayorna
Synnöve Billstam-Eriksson (kapten), s.billstam@gmail.com
Monica Adamsson
Anita Bäckström
Mona Eriksson
Christine Hargevik
Outi Leijon
Solveig Lewander
Gunvor Westerberg
Skicka e-post till alla spelare i laget

Wikström
Justine Otte (kapten), 08-27 88 57 (h)
Ulla-Britt Bimer
Bo Haglund
Yvonne Herzfeld
Ann Jansson
Helena Nässén
Ingmar Wedar
Ingrid Wedar
Majnie Willners
Marianne Öhman
Skicka e-post till alla spelare i laget

Hjärngänget
Ann Ryberg (kapten), 08-753 46 60 (h), annryberg@me.com
Eva Alexandersson
Britt Andrén
Barbro Ehn
Agneta Fergenius
Caroline Leuhusen
Helene Mattsson
Britt Nylinder
Anna Silfverling
Herbert v. Buxhoeveden
Bibbi Örås
Skicka e-post till alla spelare i laget

Vinghästen 2
Birgitta Dahlén (kapten), birgitta.dahlen@telia.com
Ulla Bergnäs
Görel Bråkenheim
Ingrid Espmark
Ingar Högberg
Ewa Menckel
Margareta Rydén
Kerstin Svensson
Ulla Wennborg
Skicka e-post till alla spelare i laget

Slamsugarna torsdag
Karl-Ragnar Sassner (kapten), 08-658 29 96 (h), kalle.sassner@gmail.com
Lars-Gunnar Elgelund
Katja Fischer
Ann-Margret Peck
Gert Sass
Agneta Sterner
Arija Strömberg
Gullvi Söderbaum
Skicka e-post till alla spelare i laget

Jokrarna
Margareta Carlsson Lindahl (kapten), 08-92 77 05 (h), 070-323 23 32 (a), m.carlssonlindahl@gmail.com
Margareta Bielenstein
Margareta Edholm
Anita Ericsson
Gunnel Gustafsson
Agneta Lundvall
Berit Quennerstedt
Inger Spängs
Birgitta Warholm
Skicka e-post till alla spelare i laget

Playtime
Catharina Eneroth Björkman (kapten), 08-717 02 21 (h), caje_e@hotmail.com
Helena Carpelan
Eva Eneroth
Kerstin Fischer
Lasse Gustavsson
Anna Hesselman
Johan Månsson
Suzanne Rasmuson
Catharina Skiöldebrand
Anna Taube von Koch
Skicka e-post till alla spelare i laget

Jamaica
Margareta Baunge (kapten), 08-612 70 38 (h), baungemargareta@gmail.com
Jörgen Billström
Agnetha Ekholm
Gunilla Friis
Ingrid Johansson
Anita Klintberg
Claes Molund
Skicka e-post till alla spelare i laget

Skicka e-post till alla kaptener i serien