Styrelsen

Fotograf: Lars OA Hedlund

Mårten Gustawsson, Ordförande

Åsa Gindin,
Kassör, Vice ordförande

Johnny Östberg, Junioransvarig, Tävlingsansvarig

Johnny Östberg, Junioransvarig, Tävlingsansvarig

Rolf Molin, Utbildningsansvarig, Köksansvarig, Passansvarig

Ann-Britt Carlén,
Sekreterare, Passansvarig, Biblioteksansvarig

Yvonne Flodqvist, Medlemsansvarig, Brickläggningsansvarig

Börje Primér, Lokalansvarig

Caroline Tesch, Säkerhetsansvarig

Gunnar Andersson, Avtalsansvarig, Ordf. i disciplinnämnden

Kathrine Bertheau, IT/PR/hemsida-ansvarig

Kathrine Bertheau, IT/PR/hemsida-ansvarig

Paul Grengel, Förvaltningsrevisor

Paul Grengel, Förvaltningsrevisor