Styrelsen

Fotograf: Lars OA Hedlund

Mårten Gustawsson, Ordförande

Åsa Gindin,
Kassör

Johnny Östberg, Tävlingsansvarig, Information/PR ansvarig

Johnny Östberg, Tävlingsansvarig, Information/PR ansvarig, vice sekreterare

Sofia Sundström, Utbildningsansvarig, Junioransvarig, Biblioteksansvarig

Ann-Britt Carlén,
Sekreterare, Passansvarig, Brickläggningsansvarig

Yvonne Flodqvist, Medlemsansvarig, Säkerhetsansvarig

Börje Primér, Lokalansvarig

Kathrine Bertheau, IT/PR/hemsida-ansvarig

Kathrine Bertheau, IT/hemsida-ansvarig, Vice ordförande

Gunnar Andersson, Avtalsansvarig, köksansvarig, Ordf. i disciplinnämnden

Paul Grengel, Förvaltningsrevisor

Paul Grengel, Förvaltningsrevisor