Styrelsen

Fotograf: Lars OA Hedlund

Mårten Gustawsson, Ordförande

Åsa Gindin,
Kassör

Johnny Östberg, Tävlingsansvarig

Rolf Molin, Utbildningsansvarig

Ann-Britt Carlén,
Sekreterare

Yvonne Flodqvist, Medlemsansvarig

Börje Primér, Lokalansvarig

Caroline Tesch, Säkerhetsansvarig

Gunnar Andersson, Avtalsansvarig

Mattias Weiler, Tävlingsansvarig

Daniel Gullberg, IT/PR/Passansvarig

Birgitta Nilsson, Förvaltningsrevisor