Ledare: Att sälja BK S:t Erik med reklam

Ordföranden reflekterar över hur vi med reklam skulle kunna locka till spel på klubben…

Text: Mårten Gustawsson Bild: Stefan Andersson

Bridgevänner! Ni och jag tillhör en stor klubb. Sveriges mesta! Folkligt, festligt, fullspikat. Stället där allting händer och mycket fötter – känns det inte underbart? Ibland får Ni oväntat besök. Tänk bridge, tänk Sveriges närmaste bridgeklubb. Behöver du hjälp? Ring inte – vi ansluter människor! Och som sagt: bridge spelar jag på S:t Erik – det måste vara bridgeriktigt. I en stor klubb som vår kan vi få träffa Sveriges mest sålda spelförare, höra Sveriges lägsta kravbud och se Sveriges mest omvända markeringar. Här prövas de nya, vänliga dubblingarna. Passa just ni! Annars dubblar man just Er! – lättare, snabbare! För att inte tala om det som alla talar om; den flertydigaste klövern. Det moderna systemet för moderna människor. Gör det bara! – unna er nöjet att låta budgivningen komma för högt den annorlunda vägen. Det finns bara ett sätt att stoppa den – i munnen! Nämnas bör också nyheten på modet; det glada överföringssvaret för drygare budgivning – varje budgivning motsvarar två vanliga. Välkänd från sociala medier för osociala människor. Bridgevisioner För att i någon mån återgå till ordningen: Att en bridgeklubb är stor garanterar i och för sig inget annat än att den är stor. Reklamen försöker, som Ni vet, arbeta in i vårt medvetande att detta är liktydigt med god kvalitet, att vi kan känna oss trygga, om vi väljer vad majoriteten väljer. I regel gäller motsatsen. Det behöver inte vara skräp, blott för att mängden väljer det. Jag vill gå så långt, när det gäller BK S:t Erik, som att säga, att vi försöker hålla kvalitet – trots klubbens storlek. Med kvalitet avser jag då inte i första hand medlemmar som spelar så vacker bridge att man gråter. Större heder gör man klubben genom sportsligt uppträdande och – skall vi säga – vänlig naturlighet. Trivselriktig bridge för trivsamma människor! Det är svårt ibland att ta en motgång med balans. Särskilt svårt i bridge kanhända, där man kan släppa ut litet av ångan på en partner. Tänk istället: Partnern – den intelligenta värktabletten. Alltid redo att hjälpa Er vid tillfälligt dålig budgivning eller försvarsspel. Det är inte heller så lätt att ta en framgång med ödmjukhet och undvika att jäsa inför slagna motståndare. Men vi bör försöka åtminstone och även i detta avseende sträva efter att göra vårt bästa. Lyckas det, har vi nått långt.

Mårten Gustawsson, ordförande

Mårten Gustawsson,
ordförande

1-Pass_1604_web

Post navigation