Klubbtidning Pass

PASS är BK S:t Eriks medlemstidning och utkommer med två nummer per år.
Utgivningsdagar runt mitten på ligasäsongerna med manusstopp en månad innan. Varje nummer av tidningen innehåller normalt sett cirka 20-30 sidor. Som periodisk skrift är PASS befriad från moms och reklamskatt.

Redaktör: Kristin Nedlich
Ansvarig utgivare: Mårten Gustawsson
Tips eller synpunkter? Kontakta Kicki på pass@sterik.se