Klubbtidning Pass

PASS är BK S:t Eriks medlemstidning och utkommer med två nummer per år.
Utgivningsdagar runt en vecka eller två in på ligasäsongerna med manusstopp en månad innan. Varje nummer av tidningen innehåller normalt sett 16 sidor. Som periodisk skrift är PASS befriad från moms och reklamskatt.

Redaktör och ansvarig utgivare: Kristin Nedlich
Tips eller synpunkter? Kontakta Kicki på pass@sterik.se