Jan Selberg

Svaghet: Olle (Wademark), nä jag skojade. Disciplin, budgivning.

Styrka: Spelföring, försvar och moral.

Bästa tipset för nybörjare att bli bättre: Ha kul. Spela mycket. Titta på system. Träna. Prata med partnern/ -a om ambitionsnivå mm.