Jonas Petersson

Bra egenskaper: Hälften av mina maskar går.
Dåliga egenskaper: Andra hälften spricker.
Råd till nybörjare: Spela mot dem som är lite bättre, men fråga dem som är väldigt bra.