Ny serieindelning

Ligan  – nytt upplägg

Bakgrund
Ligan har de senaste åren bestått av två terminer, en vår- och en hösttermin, dessa terminer har varit uppdelade i ett grund- och ett slutspel. Grundspelet har bestått av 11 omgångar och slutspelet av 7 omgångar. Detta har lett till att den ideala serien i grundspelet har bestått av 12 lag och i slutspelet 8 lag. Detta har visat sig vara en knepig formel när man dessutom lägger till att vi bara har velat ha 6 lag i mästarserien (ligans högsta serie på måndagar respektive onsdagar) för att kunna arrangera ett avslutande cupspel där de två dagarnas bästa lag möts. För att få rimligt antal uppflyttningsplatser att spela om i de flesta serier har det istället för de ideala 8-lagsserierna i slutspelet används 6- eller 7-lagsserier med korsvisa möten då vi haft flera serier på samma nivå. Vilka man har fått möta från andra serier har avgjorts baserat på ranking från det avslutade grundspelet.

Kritik som framförts angående detta upplägg har varit just vilka man får möta från andra serier, hur man som spelare ska förstå vem man ska möta från andra serien, att grundspelet är längre än slutspelet samt att i vissa serier även högt upp i systemet (tisdagar och torsdagar) möts samma lag både i grund- och slutspel.

Nytt upplägg
Tävlingskommittén har tagit fram följande förslag som löser dessa problem. 

Istället för att grund- och slutspelet spelas över olika antal omgångar delar vi terminen rakt av och säger att båda dessa ska spelas över 9 omgångar. Detta ger att ideala antalet lag ändras till 10 (istället för 12 i grundspelet och 8 i slutspelet).

I dagsläget har måndagar och onsdagar samma upplägg och ungefärlig spelstyrka, liksom tisdag och torsdag, därför innehåller det nya förslaget en gemensam högsta serie för dessa dagar, dvs. en för måndag/onsdag och en för tisdag/torsdag. Detta är något som har provats tidigare och medförde vissa problem men vi tror att fördelarna är betydligt större än nackdelarna.

Så serierna i grundspelet består av 10-lagsgrupper så långt det är möjligt och från dessa går 4 lag till serien för uppflyttning, eller högsta serien, och 6 lag går till nedflyttningsserien och detta gäller för så gott som samtliga serier, det kan bli annorlunda i den lägsta serien.

Slutspelsserierna består också av 10 lag där 6 lag kommer uppifrån och 4 kommer nerifrån, återigen i möjligaste mån, det kan bli annorlunda i lägsta serien. Vi kommer bara ha en serie på varje nivå vilket gör att det inte kommer bli några korsvisa möten utan man får bara möta lag i egna serien.

Högsta serierna är ett undantag och kommer bestå av 8 lag, ”Månsdag”, 4 från måndag och 4 från onsdag, och ”Tirsdag”, 4 från tisdag och 4 från torsdag. Dessa lag kommer först att möta de lag som kommer från samma speldag som de själva och därefter de från den andra speldagen, 2 på sin vanliga dag och 2 på den andra dagen. Därefter spelar de 4 främsta lagen semifinal över två speltillfällen i samma vecka, och vinnarna av semifinalerna spelar final veckan efter. Placeringsmatcher för de utslagna lagen kommer också att spelas. 

Nytt upplägg – tabell

Grundspel     Slutspel
Serie #lag   Serie #lag

Månsdag:

Mästarserien

8
4 från måndag
4 från onsdag
Elit 10 4 till Mästarserien
6 till Elitkval
Elitkval 10
Div 1 10 4 till Elitkval
6 till Div 1-kval

Måndag/onsdag: 

Div 1-kval

10
Måndag/onsdag:
Div 2 10 4 till Div 1-kval
6 till Div 2-kval
Tirsdag: Bästarserien  8
4 från tisdag
4 från torsdag
Tisdag/torsdag:
4 till Bästarserien
6 till Div 2-kval
Div 2-kval 10
Div 3 10 4 till Div 2-kval
6 till Div 3-kval
Div 3-kval 10
Div 4 10 4 till Div 3-kval
6 till Div 4-kval
Div 4-kval 10
Div 5 10 4 till Div 4-kval
6 till Div 5-kval
Div 5-kval 10
Div 6 10 4 till Div 5-kval
6 till Div 6-kval
Div 6-kval 6