Problem med kalender

1. Internet Explorer och kalendern.

Detta är ett känt allmänt problem med okänd grundorsak. Det verkar främst gälla version 11 av Internet Explorer. Problemet beror troligtvis på någon inställning. Följande olika åtgärder kan var för sig eventuellt lösa problemet.

  • Rensa historik, cookies och dylikt
  • Återställ till ursprungsinställningar

Som workaround kan man köra webbläsaren i “privat läge”, kortkommando “Ctrl+shift+P”.

Bästa rekommendationen är dock att använda någon annan webbläsare som t.ex. Firefox eller Chrome.

2. Kalendern i mobilen/surfplatta

Hela kalendern visas inte i upprätt läge. Problemet löses helt enkelt genom att ha telefonen i liggande läge. Då visas hela kalendern. En lösning för att visa hela kalendern i upprätt läge kommer inte att tas fram då det blir för plottrigt. Även här kan det behövas en rensning av historik hur man gör detta beror mycket på vilken telefon/platta man har.