Klubbtidning Pass

PASS är BK S:t Eriks medlemstidning och utkommer med fyra nummer per år.
Utgivningsdagar 1 mars, 1 juni, 1 september, 1 december med manusstopp en månad innan. Varje nummer av tidningen innehåller normalt sett 16 sidor. Som periodisk skrift är PASS befriad från moms och reklamskatt.

Redaktör och ansvarig utgivare:
Måns Berg
Tips eller synpunkter? Kontakta Måns på pass@sterik.se